Kancelaria Adwokacka - adw. Witold J. Walendowski Adw. Witold J. Walendowski ul. Topolowa 150u 63-400 Ostrów Wielkopolski +48 607 366 842

Adwokat Witold J. Walendowski Kancelaria AdwokackaOstrów WielkopolskiZapraszamy dalej...Twitter logo

O kancelarii:

Adwokat Witold J. Walendowski odbył jako absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozaetatową aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, a następnie adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (WIA) w Poznaniu. Kancelaria powstała i działa cały czas w Ostrowie Wielkopolskim od 1 stycznia 1991 roku.

Ratusz z okna byłej lokalizacji kancelarii

Propozycja:

Kancelaria świadczy odpłatną pomoc prawną osobom fizycznym, prawnym oraz innym niewymienionym. Pomoc ta obejmuje w szczególności: prawo karne w tym obrony i inne, prawo cywilne, rodzinne w tym rozwody oraz sprawy mieszkaniowe, spółdzielcze i windykacje. Wyliczenie jest przykładowe i nie stanowi pełnego zakresu pomocy prawnej świadczonej przez tutejszą kancelarię. W razie wątpliwości prosimy o kontakt - telefon lub E-mail - patrz Kontakt-↓ .(Tu można pobrać pełnomocnictwo.)

Strona kancelarii na iMac`u

Koszty, opłaty, rozliczenia:

Systemy rozliczeń z klientami: zryczałtowany, godzinowy, z premią za sukces, mieszany lub inny wcześniej umówiony. Do ustalonego w powyższy sposób wynagrodzenia jest doliczany podatek VAT w obowiązującej wysokości. Wynagrodzenie kancelarii nie obejmuje opłat sądowych i innych, które ponosi klient. Konto bankowe kancelarii w Santander Bank Polska S.A. nr 89 1910 1048 2661 6936 5242 0001. Kod SWIFT (tzw. BIC): WBKPPLPPXXX (dla wpłat z zagranicy).

Strona kancelarii i QR Code na iPhonie