Kancelaria Adwokacka - adw. Witold J. Walendowski Adw. Witold J. Walendowski ul. Topolowa 150u 63-400 Ostrów Wielkopolski +48 607 366 842

Adwokat Witold J. Walendowski Kancelaria AdwokackaOstrów WielkopolskiZapraszamy dalej...http Twitter logo

O kancelarii:

Adwokat Witold J. Walendowski odbył jako absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozaetatową aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, a następnie listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Kancelaria powstała i działa cały czas w Ostrowie Wielkopolskim od 1 stycznia 1991 roku, kilkakrotnie zmieniając swoją siedzibę.

Ratusz z okna byłej lokalizacji kancelarii

Propozycja:

Kancelaria świadczy porady prawne osobom fizycznym, prawnym oraz innym tutaj niewymienionym. Pomoc prawna obejmuje w szczególności: prawo karne w tym obrony i inne, prawo cywilne, rodzinne w tym rozwody oraz sprawy mieszkaniowe, spółdzielcze i windykacje. Wyliczenie powyższe nie obejmuje i nie stanowi pełnego zakresu pomocy prawnej świadczonej przez tutejszą kancelarię. W razie wątpliwości prosimy o kontakt - telefon +48 607 366 842 lub E-mail - patrz Kontakt. Tutaj pobierz pełnomocnictwo.

Strona kancelarii na iMac`u
intro

Koszty, opłaty, rozliczenia:

Stosujemy następujące - umowne systemy rozliczeń z klientami: zryczałtowany, godzinowy, z premią za sukces, mieszany lub inny wcześniej uzgodniony. Do ustalonego w powyższy sposób wynagrodzenia dla kancelarii każdorazowo doliczany jest podatek VAT w obowiązującej wysokości, obecnie 23%. Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, które ponosi klient. Konto bankowe kancelarii w Santander Bank Polska S.A. nr 89 1910 1048 2661 6936 5242 0001. Kod SWIFT (tzw. BIC): WBKPPLPPXXX (dla wpłat z zagranicy).

Strona kancelarii i QR Code na iPhonie