Kancelaria Adwokacka
adw. Witold J. Walendowski


Zapraszamy...


 • E-mail: kancelaria[Na]walendowski.pl  •  Tel. kom.: +48 607 366 842 • 

- Nawias zastąp znakiem @ -


O kancelarii:

Kancelaria powstała w dniu 1 stycznia 1991 r. Adwokat Witold J. Walendowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów prawniczych odbył aplikację radcowską prowadzoną jeszcze przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Poznaniu i wpisany został na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu a następnie na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Ratusz z okna kancelarii

Oferta:

Świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym, prawnym, w tym także wszelkim podmiotom gospodarczym oraz innym nie wymienionym jednostkom organizacyjnym lub osobom. Pomoc prawna obejmuje w szczególności: prawo karne - obrony, cywilne, rodzinne, gospodarcze, autorskie, mieszkaniowe - spółdzielcze i konsumenckie. Wyliczenie powyższe nie wymienia pełnego zakresu pomocy prawnej udzielanej Klientom. W przypadku wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią.

Strona kancelarii na iMac`u

Opłaty - zasady ich ustalania:

Stosujemy następujące systemy rozliczeń z klientem: zryczałtowany, godzinowy, z premią za sukces i mieszany. Do ustalonego w powyższy lub inny uzgodniony sposób wynagrodzenia każdorazowo doliczany jest podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki (obecnie 23%). Konto bankowe kancelarii - Deutsche Bank Polska S.A. nr: 89 1910 1048 2661 6936 5242 0001, kod SWIFT (tzw.:BIC) DEUTPLPX.

Strona kancelarii na iPhonie