Ochrona przed spamem

Adwokat Witold J. Walendowski Kancelaria AdwokackaOstrów WielkopolskiZapraszamy dalej...

O kancelarii:

Adwokat Witold J. Walendowski jako absolwent z wynikiem dobrym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył pozaetatową aplikację radcowską prowadzoną jeszcze przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu a następnie na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Kancelaria powstała i działała w różnych siedzibach w Ostrowie Wlkp. od 1 stycznia 1991 r. Aktualna siedziba wskazana w kontakcie.

Ratusz z okna byłej lokalizacji kancelarii

Propozycja:

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, prawnym, w tym także podmiotom gospodarczym oraz innym nie wymienionym. Pomoc prawna obejmuje w szczególności: prawo karne w tym obronę, prawo cywilne, rodzinne w tym rozwody, spory gospodarcze, prawo autorskie, mieszkaniowe, spółdzielcze i konsumenckie. Wyliczenie powyższe nie stanowi pełnego zakresu pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię. W razie wątpliwości prosimy o kontakt - telefon +48 607 366 842 lub E-mail. Tutaj pobierz pełnomocnictwo.

Strona kancelarii na iMac`u

Koszty, opłaty, rozliczenia:

Stosujemy następujące - umowne systemy rozliczeń z klientami: zryczałtowany, godzinowy, z premią za sukces, mieszany lub inny wcześniej uzgodniony. Do ustalonego w powyższy sposób wynagrodzenia dla kancelarii każdorazowo doliczany jest podatek VAT w aktualnej wysokości 23%. Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych które klient ponosi dodatkowo. Dla wpłat z zagranicy kod SWIFT (tzw. BIC) - WBKPPLPPXXX. Konto bankowe kancelarii w banku Santander Bank Polska S.A. nr 89 1910 1048 2661 6936 5242 0001

Strona kancelarii i QR Code na iPhonie