Kancelaria Adwokacka - adw. Witold J. Walendowski Adw. Witold J. Walendowski ul. Topolowa 150u 63-400 Ostrów Wielkopolski +48 607 366 842
DirectoryIndex index.html

Adwokat Witold J. Walendowski Kancelaria AdwokackaOstrów Wielkopolski...kancelaria zlikwidowana...


Dziękuję wszystkim dotychczasowym klientom za współpracę.

"Corruptissima re publica plurimae leges." Tacyt


O kancelarii:

Adwokat Witold J. Walendowski jest absolwentem Wy-działu Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickie-wicza w Poznaniu który pomyślnie odbył aplikację rad-cowską w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu a następnie adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (WIA) z siedzibą w Poznaniu. Kancelaria działa od 1 stycznia 1991 roku a jej siedzibą zawsze było miasto Ostrów Wielkopolski.

Ratusz z okna byłej lokalizacji kancelarii

Co oferujemy:

Kancelaria odpłatnie świadczy porady oraz wszelką pomoc prawną osobom fizycznym, prawnym oraz innym tutaj nie wymienionym. Pomoc ta obejmuje w szczególności: prawo karne, w tym obronę i inne, prawo cywilne, rodzinne w tym rozwody oraz windykacje. Wyliczenie powyższe jest przy-kładowe i nie obejmuje pełnego zakresu pomocy prawnej świadczonej przez tutejszą kancelarię. W razie wątpliwo-ści prosimy Państwo o kontakt telefoniczny - patrz Kontakt-↓.   

Strona kancelarii na iMac`u

Koszty, opłaty, rozliczenia:

Systemy rozliczeń z klientami: zryczałtowany, godzinowy, z premią za sukces, mieszany lub inny wcześniej umówiony. Do wynagrodzenia należnego kancelarii każdorazowo jest doliczany podatek VAT w obowiązującej wtedy wysokości. Wynagrodzenie kancelarii nie obejmuje opłat sądowych itp., które ponosi klient sam albo Skarb Państwa.

Strona kancelarii i QR Code na iPhonie